Skolebestyrelsen

Christina Poulsen

Billede
Funktion: forældrerepræsentant - formand
Adresse: Bygaden 15, 8300 Odder
Postnr.: 8300  Odder
Telefon: 21440441
Mobil: 21440441
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Christina Poulsen. Jeg er mor til Malthe på 15 år. Han går i A3a, 9. klasse. Malthe har en storesøster på 22 år. Jeg har siddet i skolebestyrelsen i 8 år. Jeg er uddannet Socialpædagog og arbejder på et bosted for voksne med autisme spektrum forstyrrelse. Jeg valgte at gå ind i skolebestyrelsen for at være med til at præge retningen for Stensagerskolen og de rammer vi byder vores børn

Gitta Catalina Møller

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant - næstformand
Adresse: Lerdalen 109, 8270 Højbjerg
Postnr.: 8270  Højbjerg
Mobil: 53831909
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Gitta Catalina Møller, er 46 år, gift og har 3 børn, samt 2 bonus. Zille er 7 år og går i 1.B og jeg har været medlem af bestyrelsen i 2 år. Jeg er tidligere underviser på Aalborghus gymnasium, nu studerende for at få hverdagen til at hænge sammen. Jeg er medlem af bestyrelsen fordi jeg gerne vil støtte udviklingen på skoleområdet i en god retning og finder det spændende at arbejde sammen med andre forældre på tværs af faggrænser.

Lars Peter Asmussen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Digesvalevej 3, 8541 Skødstrup
Postnr.: 8541  Skødstrup
Telefon: 21437436
Mobil: 21437436
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Lars Asmussen, er 50 år og min datter Isabella går på Stensagerskolen på 8.år. Jeg har siddet 8 år i skolebestyrelsen på Stensagerskolen samt 2 år i bestyrelsen i Klubben Holme Søndergaard. Jeg arbejder inden for fødevarebranchen. Jeg er i skolebestyrelsen, fordi jeg synes, at det er vigtigt at bidrage og involvere mig, i og omkring min datters udviklingsmuligheder samt at kunne bidrage ud fra en forældres vinkel. Derudover mener jeg at det er vigtigt at kunne hjælpe med at sikre at kommunale beslutninger og tiltag bliver besluttet ud fra, hvad der er bedst for vores børn.

Lise Skytte Jakobsen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Rørmosevej 6, 8270 Højbjerg
Postnr.: 8270  Højbjerg
Mobil: 61303916
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Lise Skytte Jakobsen og er 46 år. Jeg er mor til Gregers på 8 år, der går i 1. B på Stensagerskolen. Storebror Johan på 10 år går på Langagerskolen. Jeg arbejder på Aarhus Universitet som lektor i kunsthistorie. Jeg har været medlem af skolebestyrelsen på Stensagerskolen siden 2016. Det er spændende at deltage i skolebestyrelsesarbejdet, fordi jeg her kan være med til at påvirke de retningslinjer, skolen skal arbejde efter. Og så har vi det sjovt sammen i bestyrelsen. Det sidste år har jeg været særligt engageret i debatten omkring nye fysiske rammer for Stensagerskolen og udarbejdelse af bl.a. principper for, hvordan skolen skal afholde skole-hjem-samtaler.

Mads Ole Rode Erhardsen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Åbakken 16, 8362 Hørning
Postnr.: 8362  Hørning
Mobil: 20669433
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er 48 år og far til Teodor, der går i 0.B. Jeg er musiker og musiklærer men bruger rigtig meget tid sammen med Teodor. Jeg ønsker at stille op, fordi jeg gerne vil engagere mig, udvide min horisont og hjælpe hvor jeg kan.

Michael Rolighed

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Bragesvej 4, 8230 Åbyhøj
Postnr.: 8230  Åbyhøj
Telefon: 30422447
Mobil: 30422447
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Michael Rolighed, er 45 år, bor i Åbyhøj med min hustru Henriette Rolighed og vores søn Simon Rolighed Rasmussen som går i 1.C på skolen. Jeg er håndværksmæssigt uddannet og på andet år ansat som elberegner i Tilst, med cykelafstand til vores hjem for dermed at kunne være tættere på min søn. Jeg har lyst til at være med i bestyrelsen da jeg mener det er vigtigt at bidrage der hvor man kan, og jeg kan se at Stensagerskolen står foran nogle spændende ting og udfordringer de næste år. Jeg er trådt ind i bestyrelsen marts 2018.

Søren Kronvang

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Lykkenshøj 32, 8220 Brabrand
Postnr.: 8220  Brabrand
Telefon: 86260826
Mobil: 22443905
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er far til Jakob, der går i 7.b. Jakob er 15 år og har en storebror og en tvillingesøster. Jeg har siddet i skolebestyrelsen i otte år, siden Jakob begyndte på Stensagerskolen. Til daglig er jeg lektor i tysk og dansk. I min fritid er jeg aktiv i landsforeningen LEV, som kæmper for mennesker med specielle behov; jeg sidder i lokalbestyrelsen i Aarhus, i hovedbestyrelsen og i forretningsudvalget. Jeg synes, det er vigtigt at kæmpe for at skabe de bedst mulige rammer for udviklingshæmmede.

Katrine Krause-Jensen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant suppleant
Adresse: Tjørnevej 10, 8240 Risskov
Postnr.: 8240  Risskov
Telefon: 86196262
Mobil: 27977557
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Mit navn er Katrine Krause-Jensen, jeg er 45 år og er mor til 4 børn. Et af disse børn, Matilda, har infantil autisme. Matilda er 11 år og går i 3.b på Stensager skolen, hvor hun har gået siden sidste sommer. Jeg har været ansat de sidste par år som ekstern lektor på Aarhus universitet og prøver pt at færdiggøre en Ph.d i filosofi. Jeg har bl.a en forskningsmæssig interesse (så vel som en personlig interesse) i autisme og det gode liv.

Marianne Vigh-Larsen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant suppleant
Adresse: Egå Engvej 168, 8250 Egå
Postnr.: 8250  Egå
Telefon: 22189355
Mobil: 22189355
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Marianne Vigh-Larsen, og er mor til Clara Vigh-Hansen som går i 4A. Clara har Prader-Willi Syndrom. Vi bor i Egå. Jeg har desuden tre voksne sønner, som er flyttet hjemmefra. Jeg er 53 år gammel og arbejder som operationssygeplejerske på Århus Universitets hospital. Jeg har fire års erfaring med bestyrelsesarbejde fra Kredsbedstyrelsen i Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. Jeg opstiller, da jeg synes det er meget vigtigt, at vi som forældre har medindflydelse og medbestemmelse på vores børns skoleliv. Dette vil jeg gerne bidrage aktivt til med det gode samarbejde som udgangspunkt. Jeg synes, at skolebestyrelsen på Stensagerskolen gør en kæmpestor og værdifuld indsats ikke mindst i forhold til den store udfordring med kørselsordningen i Århus kommune. Som suppleant vil jeg gerne være med til at gøre en forskel, når der er brug for, at jeg træder til. Jeg er informeret om, at suppleanter også gerne må deltage til bestyrelsesmøderne, selv om de ikke er indkaldt, og denne mulighed vil jeg så vidt muligt benytte mig af.

Susanne Vestergaard Hjermitslev

Billede
Funktion: Sekretær / skoleleder
Adresse: Nøjsomhedsvej 13
Postnr.: 8220  Brabrand
Mobil: 51576364
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Susanne Hjermitslev og er skoleleder på Stensagerskolen. Jeg har arbejdet på Stensagerskolen siden 1995 og som leder på skolen siden 2007. Jeg trådte ind i skolebestyrelsen i 2010, hvor jeg blev konstitueret viceskoleleder. Siden maj 2016 hvor jeg blev skoleleder har jeg fungeret som sekretær for skolebestyrelsen. Skolebestyrelses arbejdet er vigtigt for mig; det er det tætteste samarbejde med forældre som jeg kan få som skoleleder.

Christina Robertsen

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse: Asmusgårdsvej 96
Postnr.: 8520  Lystrup
Telefon: 87136508
Mobil: 41873040
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Christina Robertsen og er administrativ leder på skolen. Jeg blev ansat på skolen august 2016, hvor jeg også trådte ind i bestyrelsen. Mine opgaver ind i skolebestyrelsen er primært rollen som referent, samt at give bestyrelsen indsigt i skolens økonomi.

Lene Bro Jensen

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse: Holmegårdsvej 58
Postnr.: 8270  Højbjerg
Mobil: 20613747
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Lene Bro og jeg arbejder som pædagog på Stensagerskolen. Jeg har været i faget siden 1982 og på Stensagerskolen siden 2005. Jeg har siddet 4 år i skolebestyrelsen, hvor jeg er en af repræsentanterne for personalet. Desuden er jeg tillidsmand for pædagoggruppen og en del af indskolingsteamet.

Sine Gerhardt Høegh

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse: Tornhøjvej 116
Postnr.: 8260  Viby J
Mobil: 61468376
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg hedder Sine Høegh og har været lærer på Stensagerskolen siden 2004. Jeg begyndte i en 0. klasse, som jeg fulgte frem til og med 7. klasse. Herefter kom jeg i udskolingsafdelingen, hvor jeg på 6. år er lærer i U1. I april 2018 blev jeg valgt til TR for lærerne. Jeg ser frem til at være en del af skolebestyrelsen og det fælles arbejde med Stensagerskolens nye rammer.